Πρωτοδημοσίευσε κείμενά του στὸ μαθητικὸ περιοδικὸ τοῦ Α΄ Γυμνασίου Ἀρρένων Χανίων Κλασσικὴ Πνοὴ τὸ 1950, ἀλλὰ ἐπίσημα πρωτοπαρουσιάστηκε στὴ λογοτεχνία τὸ 1952, μ’ ἕνα διήγημά του στὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ Πνευματικὴ Ζωὴ. Ἀπὸ τότε δημοσίευσε διηγήματα, ποιήματα, ταξιδιωτικὲς ἐντυπώσεις, μελετήματα καὶ δοκίμια σὲ περιοδικὰ κι ἐφημερίδες τῶν Χανιῶν καὶ τῶν Ἀθηνῶν. Ὑπῆρξε τακτικὸς συνεργάτης τῆς χανιώτικης ἐφημερίδας Κῆρυξ, ὅπου δημοσίευε ἐπιφυλλίδες ἀπὸτὸ 1961 ὡς τὸ 1965 καθὼς καὶ συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Περιηγητική (δεκαετία 1960).