Κρητικὲς ἐπαναστάσεις (1821-1905)

2. Κρητικές επαναστάσεις 1821-1905, 2004Κρητικές επαναστάσεις (1821-1905), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Χανιά 2004.