Μονόλογοι

Μονόλογοι (Χανιά, 1967)1. Μονόλογοι 1967