Σπασμένα ἀγάλματα καὶ πικροβότανα

Σπασμένα αγάλματα και Πικροβότανα (Γαβριηλίδης, 2005)9. Σπασμένα αγάλματα και πικροβότανα, 2005