Στ΄ ἀκρωτήρια τῆς ὕπαρξης

Στ΄  Ακρωτήρια της ύπαρξης (Γαβριηλίδης, 2003)8. Στ' ακρωτήρια της ύπαρξης, 2003