Ταριχευτήριο πουλιῶν

4. Ταριχευτήριο πουλιών 1978Ταριχευτήριο πουλιών και άλλα ποιήματα (Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1978)