Τὸ σῶμα τῆς σιωπῆς

Το σώμα της σιωπής (Χανιά, 1970)2. Το σώμα της σιωπής, 1970