Χῶροι ἀναπνοῆς

Χώροι αναπνοής, ένα τρίπτυχο (Πρόσπερος, 1988)5. Χώροι αναπνοής, 1988