Ἡ Κρήτη στὸ λογοτεχνικὸ ἔργο τοῦ Πρεβελάκη

Η Κρήτη στο λογοτεχνικό έργο του Πρεβελάκη, (Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1968)1. Η Κρήτη στο λογοτεχνικό έργο του Πρεβελάκη, 1968