Ἀνθολογία ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Γιώργη Μανουσάκη

Ιούνιος 5, 2013 in Ἀνθολογίες

Ἐπιλογή, παρουσίαση, ἐπιμέλεια Κώστας ΜπουρναζάκηςΑνθολογία από το έργο του Γιώργη Μανουσάκη 2012

ἔκδ. Βικελαία Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη, Ἡράκλειο 2012