Βασίλης Χάλης. Ὁ θερισιανός ἀγωνιστής (1785-1846)

Ιούνιος 4, 2013 in Ἱστορικὰ

Βασίλης Χάλης, ο Θερισιανός αγωνιστής (1785-1846), μονογραφία (Χανιά, 1971)1. Βασίλης Χάλης, Ο θερισιανός αγωνιστής, 1971

Κρητικὲς ἐπαναστάσεις (1821-1905)

Ιούνιος 4, 2013 in Ἱστορικὰ

2. Κρητικές επαναστάσεις 1821-1905, 2004Κρητικές επαναστάσεις (1821-1905), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Χανιά 2004.