Τὰ ποιήματα 1967-2007, Ἀνέκδοτα – Ἀθησαύριστα

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

10. Τα ποιήματα 1967-2007, Ανέκδοτα-Αθησαύριστα, 2013Τὰ Ποιήματα 1967-2007, Τόμος Β΄ Ἀνέκδοτα – Ἀθησαύριστα. Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια – Ἐπιλεγόμενα Ἀγγελικὴ Καραθανάση – Μανουσάκη (Γαβριηλίδης, 2013)

Σπασμένα ἀγάλματα καὶ πικροβότανα

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

Σπασμένα αγάλματα και Πικροβότανα (Γαβριηλίδης, 2005)9. Σπασμένα αγάλματα και πικροβότανα, 2005

Στ΄ ἀκρωτήρια τῆς ὕπαρξης

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

Στ΄  Ακρωτήρια της ύπαρξης (Γαβριηλίδης, 2003)8. Στ' ακρωτήρια της ύπαρξης, 2003

Ἄνθρωποι καὶ σκιές

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

Άνθρωποι και σκιές (Αστρολάβος/Ευθύνη, 1995)6. Άνθρωποι και σκιές, 1995

Χῶροι ἀναπνοῆς

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

Χώροι αναπνοής, ένα τρίπτυχο (Πρόσπερος, 1988)5. Χώροι αναπνοής, 1988

Ταριχευτήριο πουλιῶν

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

4. Ταριχευτήριο πουλιών 1978Ταριχευτήριο πουλιών και άλλα ποιήματα (Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1978)

Τρίγλυφο

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

Τρίγλυφο (Ολκός, 1976)3. Τρίγλυφο, 1976

Τὸ σῶμα τῆς σιωπῆς

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

Το σώμα της σιωπής (Χανιά, 1970)2. Το σώμα της σιωπής, 1970

Μονόλογοι

Ιούνιος 1, 2013 in Ποίηση

Μονόλογοι (Χανιά, 1967)1. Μονόλογοι 1967